EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri D.B. YÖK Bursları Takip Şubesi

DAYANAK

 

 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’uncu maddesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Yükseköğretim Kurulu’nun YÖK burslarına ilişkin usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları ile Senato kararları esas alınır.