Çerez Örnek
canlı destek

DAYANAK

 

 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’uncu maddesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Yükseköğretim Kurulu’nun YÖK burslarına ilişkin usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları ile Senato kararları esas alınır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ