EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri D.B. YÖK Bursları Takip Şubesi

GÖREV ALANI

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Öğrenci işleri Daire Başkanlığının vizyonu ve misyonu doğrultusunda YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak takip etmek ve yürütmek.